رفتن به مطلب اصلی
Version: 4.x.x

تست نمایش تبلیغات

برای اطمینان از پیاده‌سازی صحیح تبلیغات ادیوری یا شبکه‌های دیگر می‌توانید از شناسه‌های جایگاه‌های تستی جدول زیر استفاده کنید. برای استفاده از این جایگاه‌ها از شناسه‌ی اپلکیشن 59c36ce3-7125-40a7-bd34-144e6906c796 استفاده کنید.

نکته: تبلیغات غیر ایرانی فقط به کاربرانی که با IP غیر ایرانی به اینترنت متصل هستند نمایش داده می‌شود. برای تست نمایش تبلیغات غیر ایرانی، از اتصال خود از طریق IP غیر ایرانی به اینترنت، قبل از باز کردن اپلیکیشن مطمئن شوید.

نام شبکهنوع تبلیغ‌گاهشناسه‌ی تبلیغ‌گاه
AdMobRewarded59007992-f059-4aba-8229-94342e48cad7
AdMobInterstitial915fc1d8-9bc1-47b8-96fb-751e7ebf540b
AdMobBannereedad185-8f34-4b3a-9321-afaf95666205
AdMobLarge Banner9adabe10-a1b5-477f-96c2-3501c94e8993
AdMobMedium Rectanglefab22e00-e76b-4653-ad67-188cbf3553be
AdColonyRewarded9235ae97-8b92-4f3b-9e98-f5260ce6b2a8
AdColonyInterstitiald3d19c2a-142c-4551-92f1-1d2c38aea3ec
UnityAdsRewarded48ba78e2-81ee-4e9b-80f8-d43804c5152c
UnityAdsInterstitialf71024f9-7ce0-4c76-8b96-b93cc15635a7
ChartBoostRewardedafb823be-ea85-4d99-b647-b31c67eb4795
VungleRewarded02623d5c-097e-4cba-a084-4bc5f187fcf5
AdiveryRewarded16414bae-368e-4904-b259-c5b89362206d
AdiveryInterstitial38b301f2-5e0c-4776-b671-c6b04a612311
AdiveryBannera355be22-970a-46b8-bc52-f0a59c4ded05
AdiveryLarge Banner90717d2a-dad1-4ac1-8e71-c4d741a225bb
AdiveryMedium Rectangle850d771f-dd47-4b2e-832c-ad1ad70d9266
AdiveryNativeff454979-efaa-4ab8-b084-7db19e995d9b