رفتن به مطلب اصلی
Version: 4.x.x

اطمینان از دریافت جایزه در سرور

برای اطمینان از دریافت جایزه در سرور خود می‌توانید یک end-point ایجاد کنید و آن‌را در تنظیمات جایگاه جایزه‌ای در پنل ادیوری وارد کنید

ادیوری به شکل زیر end-ponit شما را صدا می‌زند

فرض کنیم در پنل آدرس زیر وارد شده باشد

https://example.com/reward

ادیوری این آدرس را به شکل زیر صدا می‌زند

https://example.com/reward?uid=[USER_ID]&pid=[PLACEMENT_ID]&eid=[UNIQUE_EVENT_ID]

پارامتر uid#

مقداری است که در کتابخانه برای شناسایی کابر به شکل زیر تنظیم می‌شود.

Adivery.setUserId("USER_ID");

پارامتر pid#

شناسه جایگاهی است که جایزه برای آن به کاربر داده شده است.

می‌توانید با استفاده از این شناسه میزان جایزه‌ای که کاربر دریافت می‌کند را مشخص کنید.

پارامتر eid#

شناسه یکتایی است که به ازای هر تبلیغ در نظر گرفته می‌شود.

چون ممکن است به دلیل مشکلات شبکه این درخواست چندبار صدا زده شود، می‌توانید با استفاده از این شناسه تنها یکبار جایزه را به کاربر بدهید.